Przetargi

Wybór wykonawcy usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi oraz nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn. Budowa centralnej wartowni Służby Ochrony Lotniska (strefa CARGO/CITY) oraz budowa stacji transformatorowej ST8B wraz z inwestycją zmiany zasilania RSO POMIAR na terenie MPL KATOWICE w Pyrzowicach

Numer sprawy: R/18/DIN/2019

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem Regulaminu Wyłaniania Wykonawców w GTL S.A.

Wadium: wadium nie jest wymagane

Data wszczęcia: 2019-04-08

Termin składania ofert: 2019-04-25 10:00:00

Ofertę należy złożyć w Kancelarii GTL S.A. MPL Katowice, ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice (terminal B, II piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.04.2019r. do godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 2019-04-25 10:30:00

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się 25.04.2019r. o godz. 10:30 w GTL S.A. MPL Katowice ul. Wolności 90, Pyrzowice, Terminal B, II piętro.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik Nr 3 - Wykaz osób
Załącznik nr 4 - Wzór umowy
Załącznik nr 5 - Procedura ochrony – Zarządzenie nr 198/2016 z dnia 6 maja 2016 r

Odpowiedzi na pytania

Pismo GTL/DZM/780/2019 z dnia 12.04.2019 - odpowiedź na pytanie nr 1
Katowice Airport

2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone

projekt: netizens