Przetargi

Wybór sprzedawcy energii elektrycznej do obiektów Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Pyrzowicach

Numer sprawy: U/52/DE/2018

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Data wszczęcia: 2018-09-04

Termin składania ofert: 2018-10-10 10:00:00

Ofertę należy złożyć w Kancelarii GTL S.A. (Terminal B, II piętro) MPL Katowice ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.10.2018 r. do godziny 10:00.

Termin otwarcia ofert: 2018-10-10 10:30:00

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.10.2018 r. o godz. 10:30 w GTL S.A. MPL Katowice ul. Wolności 90, Pyrzowice, Terminal B, II piętro.

Rozstrzygnięcie postępowania

Pismo z dnia 29.10.2018 l.dz. GTL/DZM/2038/2018 zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Katowice Airport

2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone

projekt: netizens