Aktualności

2012-08-01Unijne dofinansowanie dla Katowice Airport

We wtorek 31 lipca 2012 roku Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA, firma zarządzająca Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach podpisało z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę na dofinansowanie projektu nr POIiŚ 6.3-4 z listy indywidualnych projektów kluczowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 pod nazwą "Port Lotniczy w Katowicach - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej". Kwota dofinansowania to 157,22 mln zł netto, czyli ok. 40% całości kosztów inwestycji szacowanych na 412 983 473,02 zł netto. Przedstawiony przez GTL SA projekt, został zakwalifikowany, jako duży (całkowity koszt powyżej 50 mln euro), a tym samym musiał przejść weryfikację przez Inicjatywę JASPERS i zostać zaakceptowany do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności przez Komisję Europejską.

W ramach projektu GTL SA realizuje dwa kluczowe zadania - rozbudowę płyt postojowych i modernizację dróg kołowania E1, E2 i D oraz budowę nowej drogi startowej wraz z niezbędną infrastrukturą.

Prace budowlane związane z realizacją pierwszego z wymienionych projektów zaczęły się w lecie 2011 roku. Aktualnie poziom zaawansowania robót wynosi ok. 40%. Całkowite oddanie inwestycji do użytku planowane jest w drugim kwartale 2013 r. W ramach tego przedsięwzięcia powstania nowa płyta postojowa o powierzchni 110 tys. m kw. Znajdzie się na niej 10 stanowisk dla samolotów kodu C (np. Airbus 320) i 3 dla samolotów kodu D (Boeing 757) lub alternatywnie 7 dla samolotów kodu C i 5 dla samolotów kodu D. Zostaną zmodernizowane także drogi kołowania E1 i E2, co umożliwi korzystanie z nich przez statki powietrzne kodu 4E (np. Boeing 747). W tym fragmencie inwestycji łącznie powstanie 30 tys. m kw. nowej nawierzchni lotniskowej. Do obsługi szerokokadłubowych statków powietrznych zostanie dostosowana także droga kołowania D. W tym miejscu powstanie 9.2 tys. m kw. nowych nawierzchni lotniskowych. Zarówno nowa płyta postojowa jak i zmodernizowane drogi kołowania będą wyposażone w infrastrukturę umożliwiającą wykonywanie operacji lotniczych przez statki powietrzne przy jeszcze gorszej widzialności niż obecnie.

Drugim niezwykle istotnym dla funkcjonowania i rozwoju pyrzowickiego lotniska zadaniem jest "Budowa drogi startowej wraz z niezbędną infrastrukturą". Jest to największa ze względu na skalę robót budowlanych, a co za tym idzie kosztów, inwestycja w historii Katowice Airport. Nowa droga startowa będzie 3 200 metrów długości i 45 metrów szerokości (oraz dodatkowo symetryczne pobocza po 7,5 m z każdej strony) z możliwością jej przedłużenia o 400 metrów. Po zrealizowaniu budowy nowej drogi startowej rozpocznie się inwestycja polegająca na przekształceniu istniejącej drogi startowej w drogę kołowania (dofinansowanie nie obejmuje tej inwestycji). W efekcie MPL Katowice będzie dysponował jedną droga startową RWY 09/27 z podejściem precyzyjnym CAT II (co umożliwi lądowania w jeszcze gorszych warunkach niż obecnie) na kierunku zasadniczym oraz uproszczonym na kierunku pomocniczym i układem dwóch równoległych w stosunku do siebie i drogi startowej dróg kołowania. GTL SA aktualnie realizuje przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych nowej drogi startowej. Fizyczna realizacja inwestycji powinna rozpocząć się nie później niż w I kwartale 2013 roku i potrwać do końca III kwartału 2014 roku.

Warto przeczytać

Kontakt

Masz pytanie? Chciałbyś uzyskać więcej informacji na tematy związane z lotniskiem?

Napisz do nas

Międzynarodowy Port Lotniczy
Katowice w Pyrzowicach

ul. Wolności 90
42-625 Ożarowice

tel: +48 32 39 27 200
fax: +48 32 39 27 376

Sekretariat: +48 32 39 27 202

Katowice Airport

2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone

projekt: netizens