Pandemie koronaviru COVID-19 měla bezprecedentní dopad na celé letecké odvětví, což dokonale znázorňují statistické údaje. Všechna letiště v Polsku, včetně letiště Katowice Airport, zaznamenala dramatický pokles osobní dopravy.

Během prvních šesti měsíců roku 2020 bylo na letišti Katowice Airport odbaveno celkem 660 tis. cestujících, tedy o 1,37 mil. méně (-67%) než ve stejném období minulého roku. Pokles byl zaznamenán jak segmentu pravidelné, tak charterové dopravy. V prvním segmentu bylo 533 tis. cestujících, tedy o 796 tis. méně (-59,9%) ve srovnání se stejným obdobím roku 2019. V charterovém segmentu bylo odbaveno 110 tis. cestujících, tedy o 581 tis. méně (-84%). V prvním pololetí roku 2020 bylo zaznamenáno celkem 9 350 vzletů a přistání, tedy o 8 822 méně (-48,5%) než v roce 2019. Stojí za zmínku, že nejmenší ztráty utrpělo letiště Katowice Airport v segmentu nákladní dopravy. Od ledna do června bylo odbaveno 9 071 tun nákladu, tedy o 715 tun méně (-7,3%) ve srovnání s prvními šesti měsíci roku 2019.

Viditelný pokles osobní dopravy v prvních šesti měsících roku 2020 vyplývá mimo jiné ze zákazu letů, který v případě letiště Katowice Airport platil od 15. března do 17. června. Během druhého čtvrtletí tohoto roku, tzn. od dubna do června, bylo v Pyrzowicích odbaveno 8 412 cestujících, tedy o 1,3 mil. méně (-99%) než v roce 2019, a bylo provedeno 2 285 operací, tedy o 9014 méně (-79%). Pravidelné dopravní služby využilo 7 881 cestujících. To je výsledek o 753 942 nižší (-99%), než výsledek dosažený loni. V charterovém segmentu bylo přepraveno pouze 83 cestujících, tedy o 550 888 méně (-99%). Nevelké ztráty však byly zaznamenány v segmentu nákladní dopravy. Ve srovnání s rokem 2019 bylo na letišti Katowice Airport odbaveno 4 205 tun nákladu, tedy o 669 méně (-13%).