W souvislosti s nejnovějšími bezpečnostními postupy, které platí v Řecku, je každý cestující povinen se elektronicky registrovat nejméně 48 hodin před plánovaným časem odletu.

Cestující, kteří přilétají do Španělska, jsou povinni se elektronicky registrovat a vyplněný formulář zaslat zdravotnickým službám min. 48 hodin před plánovaným časem odletu.

Všechny osoby cestující na Kypr jsou povinny se elektronicky registrovat nejméně 24 hodiny před plánovaným časem odletu.

Odkaz na povinný formulář (Řecko)
Odkaz na povinný formulář (Španělsko)
Odkaz na povinný formulář (Kypr)