Dne 20. října 2019 Polská agentura pro leteckou dopravu oficiálně předala k užívání novou kontrolní věž letového provozu na letišti Katowice Airport. Nová kontrolní věž, která měří přesně 46 metrů, je nejvyšším objektem svého druhu v celém Polsku. Při výstavbě byli budoucí zaměstnanci řádně zaškoleni z nejmodernějších technologických řešení, díky kterým bude řízení leteckého provozu a zajištění bezpečnosti mnohem jednodušší.

Nutnost výstavby nové věže vyplynula především z dynamicky realizovaného programu rozšíření infrastruktury pyrzowického letiště, který společnost Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA úspěšně realizuje od roku 2007. V rámci první investiční fáze, ukončené v roce 2018, byly zrealizovány projekty v celkové hodnotě asi 690 mil. zlotých. Kromě výstavby nové vzletové dráhy, dlouhé 3 200 metrů, byla ukončena mimo jiné výstavba nového pasažérského terminálu C, cargo terminálu a nové technické základny pro údržbu letadel. Po ukončení investiční fáze se celková rozloha všech letištních ploch zvýšila z 330 tis. m2 na 800 tis. m2.

Jen v roce 2018 bylo na letišti Katowice Airport odbaveno 4,84 mil. cestujících a 18,5 tis. tun carga a letadla provedla 41 tis. vzletů a přistání. Jsou to čísla téměř dvakrát vyšší než v okamžiku zahájení první fáze rozšíření. Aktuální poptávka a investice zahrnuté do další fáze rozvoje letiště, naplánované do roku 2025, přispívají k tomu, že nová kontrolní věž letového provozu je nezbytná pro správné fungování letiště.

Než však nově postavená kontrolní věž letového provozu začne samostatně fungovat, bude během několika nejbližších týdnů fungovat v tzv. „stínovém režimu“. Znamená to, že na letišti v Pyrzowicach budou ve skutečnosti současně fungovat dvě věže: stará a nová, ke které bude z bezpečnostních důvodů přidělen dočasný personál letové kontroly. Nová věž oficiálně převezme úlohu kontrolní věže na letišti Katowice Airport teprve tehdy, až bude důkladně ověřena její funkčnost. Plné provozuschopnosti má věž podle plánu dosáhnout ve druhé polovině listopadu.

Nová kontrolní věž letového provozu na letišti Katowice Airport je ve skutečnosti třetím objektem tohoto typu v historii letiště. První budovu určenou pro podporu letového provozu postavila v roce 1978 Polská lidová armáda. Věž fungovala nepřetržitě do roku 1999 a po tuto dobu na ní pracovali hlavně vojenští kontroloři speciálně zaškolení pro civilní postupy. Je třeba však poznamenat, že v posledních letech provozu v objektu pracovali také civilní kontroloři.

Druhá věž, a zároveň ta, která brzy ukončí svůj 18letý provoz, byla postavena v roce 1999 na žádost Agentury pro leteckou dopravu, která je součástí státního podniku „Porty Lotnicze“ čili předchůdce Polské agentury pro letecký provoz. Objekt s výškou 23 metrů – přesně dvakrát menší než nová věž – odbavil celkem 475 tis. vzletů a přistání letadel z letiště a na letiště Katowice Airport. Za tuto dobu bylo přepraveno více než 42 mil. cestujících.