Vzhledem k nebezpečí zavlečení nebezpečných nákaz na území EU platí přísné směrnice týkající se dovážení některých výrobků živočišného původu na území EU. Tyto směrnice se používají pro přepravu výrobků živočišného původu mezi 28 členskými státy EU nebo pro výrobky pocházející z Andory, Liechtensteinu, Norska, San Marina a Švýcarska.

Je zakázáno dovážet na území Evropské unie v příručím zavazadle pro osobní spotřebu:

  • maso a masné výrobky (maso, uzeniny, živočišný tuk, klobásy, masové konzervy, pečivo nadívané masem nebo obsahující maso, těstoviny (pokud obsahují maso nebo mléko), omáčky, polévky atp.,
  • mléko a mléčné výrobky (mléko, jogurt, smetana, tvaroh, kefír, sýry, máslo, kondenzované mléko, zmrzliny atp.),
  • krmiva pro domácí zvířata obsahující maso nebo mléko (krmiva pro domácí zvířata, žvýkací hračky pro psy).

Podrobný seznam zboží, na které se vztahuje zákaz a osvobození, je uveden v přílohách I a II nařízení Komise (ES) č. 206/2009.

Za nenahlášení takových výrobků může hrozit pokuta nebo zahájení trestního řízení.