Informujeme vás, že ve středu 3. dubna 2024 zahájí firma Baltona plánovanou přestavbu svých obchodních a stravovacích prostor v pasažérském terminálu A.

Změny se týkají bezcelního obchodu (Duty Free), který se nachází za pasovou kontrolou – po dobu trvání prací byla vytyčena změněná cesta do odletové haly, která obchází rozšiřovaný prostor. Vzhledem k probíhajícím pracím je v sobotu 6. dubna 2024 plánováno otevření dočasného bezcelního obchodu, ve kterém bude možné nakupovat. Pozor: může dojít k omezení dostupnosti zboží.

Kromě toho v rámci rozvoje nabídky firmy Baltona na letišti Katowice Airport firma v přízemí v odletové hale u eskalátorů otevře novou kavárnu, která bude fungovat pod značkou „Cavarious“.

Další změny se dotknou veřejně přístupné zóny v terminálu A, kde firma Baltona zpřístupní své přestavěné prostory, které se budou nazývat „Starter“.

Baltona plánuje všechny práce dokončit na přelomu května a června letošního roku.

Reklama