SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Počínaje od 1. října 2021 musí mít všichni osoby cestující z Polska do Velké Británie u sebe při překračování státních hranic platný cestovní pas.

Výjimku z výše uvedeného pravidla tvoří osoby s přiznaným statusem usedlíka nebo předběžným statusem usedlíka ve Spojeném Království, které získaly svůj status na základě občanského průkazu. Tyto osoby budou moci do Spojeného Království cestovat s občanským průkazem nejméně do konce roku 2025.

Další informace

ŠPANĚLSKO

Počínaje od 27. září 2021 jsou všechny osoby cestující z Polska do Španělska starší 12 let povinny předložit negativní výsledek testu na přítomnost koronaviru ve španělštině nebo angličtině. Povolené testy:

  • Testy provedené technikou NAAT (např. RT-PCR, RT- LAMP nebo TMA). Upozornění: test musí být proveden do 72 hodin před příletem.
  • Antigenní. Upozornění: test musí být proveden do 48 hodin před příletem.

Od povinnosti předložit výsledek testu je osvobozena:

  • Osoba, která může předložit potvrzení o očkování, tj. osoba, u které uplynulo nejméně 14 dní od okamžiku poslední dávky očkování proti koronaviru.
  • Osoba, která může předložit osvědčení, že je uzdravená, tj. osoba, u které uplynulo 11 až 180 dní od získání pozitivního výsledku testu.

Upozornění: všechny osoby cestující do Španělska jsou povinny vyplnit příjezdový formulář na oficiálních webových stránkách věnovaných koronaviru a vygenerovat QR kód do 48 hodin před cestou.

Další informace