Osoby cestující do Nizozemského království

Od 10, června 2021 jsou cestující osvobození od povinnosti absolvovat test na COVID-19 a doporučení 10denní karantény.

Osoby cestující do Španělska

Od 7. června 2021 jsou cestující povinni předložit vyplněný sanitární formulář a jeden z následujících dokumentů:

  • Certifikát potvrzující podání plného očkování proti COVID-19 (od plného očkování musí uplynout nejméně 14 dní)
  • Potvrzení o negativním výsledku testu na přítomnost SARS-CoV-2 vydané v době 48 hodin před příletem.
  • Potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19.

Upozornění: Děti mladší 12 let nemusí při cestě do Španělska předložit žádné z výše uvedených potvrzení.

Další informace

Osoby cestující na Ukrajinu

Cestující jsou povinni mít u sebe jeden ze tří následujících dokladů:

  • Negativní výsledek diagnostického testu na přítomnost koronaviru provedeného metodou PCR, nejpozději 72 hodin před překročením hranice.
  • Negativní výsledek expresního testu na antigen koronaviru, provedeného nejpozději 72 hodin před překročením hranice.
  • Doklad potvrzující dokončení celého cyklu očkování vakcínou proti COVID-19 ze seznamu WHO, vystavený v angličtině nebo s překladem do angličtiny.

Kromě výše uvedených dokumentů jsou osoby cestující na Ukrajinu povinny vlastnit pojistnou smlouvu, která hradí náklady na léčení COVID-19. Pojistná smlouva musí zahrnovat celou dobu pobytu.

Další informace