Počínaje od 28. prosince 2020 do 17. ledna 2021 včetně jsou všechny osoby cestující do Polska hromadnou dopravou (včetně letadel) povinny podstoupit 10-denní karanténu. Seznam výjimek z tohoto pravidla je dostupný na oficiální webové stránce Pohraniční stráže.