Od 23. listopadu 2020 jsou všechny osoby cestující z Polska do Španělska povinny předložit negativní výsledek testu PCR (RT-PCR) na přítomnost koronaviru. Kromě toho jsou všichni cestující povinni vyplnit sanitární formulář (v angličtině nebo španělštině), na jehož základě bude vytvořen QR kód, který je třeba předložit po příletu. Formulář lze vyplnit na oficiálních vládních webových stránkách věnovaných pandemii koronaviru nebo pomocí aplikace SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH.

Počínaje od 9. listopadu 2020 jsou všichni cestující přilétající z "červených" zemí do Norska povinni předložit po příletu negativní výsledek testu na koronavir. Test je nutné podstoupit méně než 72 hodin před vstupem do země. Osoby, které nepředloží platný výsledek testu, nebudou vpuštěny na území Norska. Cestující, kteří předloží platný výsledek testu, jsou však povinni podstoupit 10denní karanténu.

V souvislosti s přidáním Polska na „červený” seznam zemí, jsou všechny osoby cestující na Ukrajinu povinny podstoupit 14denní karanténu. Povinnosti podstoupit karanténu jsou zproštěny osoby, které předloží negativní výsledek testu PCR na COVID-19.

Od 9. listopadu jsou všechny osoby cestující do Německa ze zahraničních rizikových oblastí, včetně Polska, povinny dodržovat nová pravidla týkající se překračování státních hranic. Všichni cestující jsou povinni vyplnit před odletem Elektronický registrační formulář. V případě problémů s registrací je nutné zaslat formulář o pobytu cestujících e-mailem příslušnému zdravotnímu úřadu. Po příletu do Německa je nutné odebrat se na ohlášené místo pobytu a podstoupit 10-denní karanténu. Karanténa může být zkrácena v případě předložení negativního testu na koronavirus. Test lze podstoupit nejdříve pět dní po zahájení karantény. Testy provedené v zemích, které patří mezi rizikové oblasti, včetně Polska, nejsou podkladem pro zkrácení délky karantény. Další informace najdete na oficiálních webových stránkách německé vlády věnovaných epidemii koronaviru v Německu.

V souvislosti s lockdownem, který bude platit od 5. listopadu do 2. prosince 2020 na území Anglie, vláda Jejího Veličenstva doporučuje, aby se v tomto období cestovalo z/do Anglie pouze v situacích, kdy je to nezbytně nutné. Další informace najdete na oficiálních webových stránkách vlády Spojeného Království. Cestující přilétající z Polska do zemí Spojeného Království jsou povinni podstoupit 14-denní karanténu. Seznam výjimek z tohoto pravidla je uveden na oficiálních webových stránkách vlády. Uvedený lockdown platí pouze v Anglii. Podrobný popis epidemické situace v ostatních zemích Spojeného království (Skotsku, Walesu, Severním Irsku) najdete na oficiálních vládních webových stránkách věnovaných koronaviru ve Spojeném Království.

Reklama