Silesia Airport

Magazín Mezinárodního letiště Katovice

Silesia Airport
59 číslo

(5)/2015

čtěte >

archív výtisků >

Ochrana životního prostředí

Eko letiště

Stále větší počet cestujících a leteckých spojení znamená stále zvyšující se nároky na letiště týkající se nároků dostát všem požadavkům spojeným s ochranou životního prostředí. Ochrana životního prostředí je v rámci letiště velice těžkým, finančně nákladným a pracovně náročným úkolem. Je to způsobeno specifikou fungování a působení letiště, které vytváří mnoho možností vyskytování se různého druhu ohrožení pro životní prostředí např.: z ohledem na vysokou hlučnost, emisi škodlivých látek do ovzduší, ohrožení spojené se znečištěním pozemních vod, a také s odpady, které vznikají na jeho území. Kromě toho, zcela odlišnou kapitolou jsou různé krizové situace a situace ohrožení, které můžou na letišti nastat, a jejichž následkem může dojít k znečištění životního prostředí. Z výše uvedených ohrožení je nyní nejvíce citelné působení letiště spojené s vysokou hladinou hluku. Toto je, bohužel, nezvratně spojeno se specifikou nabízených leteckými společnostmi služeb a není možno je vyloučit, přesto je možno zmenšit jeho negativní působení na okolí. Jedna z možností, která se naskytuje, je stanovit kolem letiště omezenou zónu užívání. Aktuálně se snažíme, aby takováto zóna byla stanovena kolem Mezinárodního letiště Katovice. V rámci zlepšení kontroly této zóny a objektů nacházejících se v rámci tohoto prostoru byla vypracována databáze GIS (Zeměpisný informační systém), která je v rámci Polska zcela unikátním řešením.

V poslední době Hornoslezská letecká společnost a.s. podnikla mnoho kroků spojených s investicemi podporujícími ochranu životního prostředí. Jednalo se mezi jinými o stavbu a zahájení provozu nové mechanicko – biologické čističky odpadních vod a stavbu zařízení na třídění podobných naftě surovin.

Tyto kroky Hornoslezské letecké společnosti a.s. našly uznání u Evropského fóra ekologického uvědomění, které působí pod záštitou Ministerstva životního prostředí. Výsledkem tohoto působení našeho letiště bylo udělení Hornoslezské letecké společnosti v roce 2008 certifikátu „Firma přátelská životnímu prostředí 2007“. Společnost spravující Mezinárodní letiště Katovice však tímto nekončí své působení v oblasti ochrany životního prostředí, jejím cílem jsou další kroky spojené s dalším rozšířením infrastruktury letiště, přímo spojené se zabezpečením ochrany životního prostředí. Nyní je brán zřetel hlavně na zlepšení činnosti v rámci vodovodního hospodářství a čištění odpadních vod. Společnost spravující letiště právě očekává udělení nového povolení z oblasti vodního práva. Po jeho získání Hornoslezská letecká společnost bude moci přistoupit k přípravě a vypracování projektu vysušení území letiště. Prioritou tohoto projektu bude instalace dalších bezpečnostních zařízení a přístrojů (třídičů látek podobných ropě), které umožní ochránit vodní nádrže před případnými následky nechtěného výtoku látek podobných ropě. Na uskutečnění tohoto projektu Hornoslezská letecká společnost a.s. získala prostředky z Evropské unie, a konkrétně z programu TEN-T. Tuto formu finanční dotace pyrzovické letiště obdrželo jako jediné v Polsku a jako jedno z čtyř v rámci Evropské unie.

Podjęte przez GTL SA działania znalazły uznanie Europejskiego Forum Odpowiedzialności Ekologicznej, które działa pod honorowym patronatem Ministerstwa Środowiska. Efektem tego było przyznanie GTL SA w roku 2008 certyfikatu "Firma Bliska Środowisku 2007".

V souvislosti s tím, že Společnost jako svou prioritu považuje veškerou problematiku spojenou s ochranou životního prostředí, další plánované investice, které budeme realizovat na území letiště, budou realizovány s použitím nízkoenergetických technologií a se zřetelem a v souladu s BAT (best available techniques). Tato politika v nejbližší době bude zřetelná během přípravy projektu nové budovy terminálu pro cestující Mezinárodního letiště Katovice. Zároveň, v souvislosti s přípravou letiště na Mistrovství Evropy ve fotbale EURO 2012, což je spojeno s plánovaným značným zvětšením jeho možností týkajících se počtu odbavených cestujících, Hornoslezská letecká společnost a.s. se připravuje také na bezproblémově fungující obsluhu objektu v rámci hospodaření odpady. Abychom splnili všechny požadavky trhu, Společnost se neomezuje pouze na realizaci objektů pouze v takovém rozsahu, v jakém jsou stanoveny předpisy závazného práva, ale snažíme se také o to, abychom měli vedoucí pozici ve věcech týkajících se ochrany životního prostředí, abychom stavěli naši image a názor na nás u potenciálních klientů a pracovníků, jako na firmu přátelskou životnímu prostředí.

Kontakt

Máte otázku? Chtěli by jste získat více informací na témata spojená s letištěm ?

Napište nám

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice
(Mezinárodní letiště Katovice)

ul. Wolności 90
42-625 Ożarowice

tel: +48 32 39 27 200
fax: +48 32 39 27 376

Sekretariát: +48 32 39 27 202

Katowice Airport

2009 | Veškerá práva jsou vyhrazena

projekt: netizens