Letová tabule

hod. terminal Město č. letu stav
02:30 wystartowalB Zakynthos (Zth) ENT 5035 check in
04:30 wystartowalB Rhodes (Rho) ENT 4651
04:35 wystartowalB Zakynthos (Zth) TVP 7460
05:00 wystartowalB Minorka (Mah) RR 5001 check in bagażu terminal a
05:00 wystartowalB Zakynthos (Zth) RR 5545 check in bagażu terminal a
05:30 wystartowalB Warsaw (Waw) LO 3880
06:00 wystartowalB Rhodes (Rho) RR 5017 check in bagażu terminal a
06:00 wystartowalB Oslo - Torp (Trf) W6 1215
06:15 wystartowalB Frankfurt (Fra) LH 1363
06:15 wystartowalB Dortmund (Dtm) W6 1091
06:25 wystartowalA London - Luton (Ltn) W6 1001
06:40 wystartowalB Malmo (Mmx) W6 1209
06:40 wystartowalB Bergen (Bgo) W6 1219
07:00 wystartowalA Kyiv - Zhulyany (Iev) W6 1277
07:10 wystartowalB Eindhoven (Ein) W6 1071
10:00 wystartowalA Agadir (Aga) ENT 1987
10:05 wystartowalA Antalya (Ayt) OHY 734
10:40 wystartowalB Dortmund (Dtm) W6 1093
11:15 wystartowalA Larnaca (Lca) W6 1251
11:25 wystartowalB Zakynthos (Zth) RR 5445 check in bagażu terminal a
11:35 wystartowalA Birmingham (Bhx) FR 1254
12:40 wystartowalA London - Luton (Ltn) W6 1009
12:45 wystartowalB Stockholm–Skavsta (Nyo) W6 1201
12:55 wystartowalA Izmir (Adb) RR 5000
13:10 wystartowalB Monachium (Muc) LH 1609
13:30 wystartowalA Agadir (Aga) ENT 7953
13:50 wystartowalB Rhodes (Rho) TVP 7456
14:35 wystartowalB Frankfurt (Fra) LH 1357
15:00 wystartowalA London - Stansted (Stn) FR 8267
15:00 wystartowalB Warsaw (Waw) LO 3884
15:10 wystartowalB Dortmund (Dtm) W6 1097
15:25 wystartowalB Rhodes (Rho) RR 555 check in bagażu terminal a
16:15 wystartowalB Bologna (Blq) W6 1159
Katowice Airport

2009 | Veškerá práva jsou vyhrazena

projekt: netizens