Důležité informace

 • Informace pro osoby převážející v letadle
  doprovodná zvířata
 • Pred odjezdem na letište si rádne zkontrolujte, zda jste si nezapomneli vzít s sebou veškeré potrebné dokumenty a jiné veci a predmety nezbytné pro cestu, predevším pak: letenky, cestovní pas (dokument potvrzující Vaši totožnost).
 • Prijedte na letište z dostatecným casovým predstihem: navrhujeme – dve hodiny pred zahranicní cestou, jednu hodinu pred tuzemským letem. Odbavení zavazadel a bezpecnostní kontrola jsou casove nárocné.
 • Na letište je možno se dopravit pokud využijete služeb hromadné dopravy, taxíku nebo vlastním dopravním prostredkem.
 • Zakázáno je parkovat na úrovni odletu a príletu Terminálu A a B. Povoleno je pouze krátkodobé stání za úcelem vyložení zavazadel z automobilu a vystoupení cestujících osob. Vozidlo zaparkujte na jednom z letištních parkovišt.
 • Pamatujte si, prosím, aby jste vyložili z prírucního zavazadla predmety, které není povoleno prepravovat, zvlášte pak ostré predmety a náciní, a také tekutiny v obalech vetších než 100 ml. Tyto predmety zabalte do registrovaného zavazadla (toho, které poletí v zavazadlovém prostoru letadla). Vaše zavazadla dukladne oznacte visackami se jménem, príjmením, adresou a telefonem.
  Úplný seznam zakázaných predmetu k preprave
  Nikdy neprijímejte k preprave zavazadla jiných osob. Pokud si všimnete v letištní hale zavazadel nebo balíku samostatne stojících, které nikomu nepatrí, nedotýkejte se jich! Informujte, prosím, o této skutecnosti neprodlene obsluhující personál letište.
 • Když pristupujete k odbavení (check-in) mejte, prosím, již pripravenou letenku a cestovní pas (dokument potvrzující Vaši totožnost). Velmi to urychlí Vaše odbavení.
 • Behem bezpecnostní kontroly umístete veškeré kovové predmety: klíce, hodinky, pásky s velkými sponami, mobilní telefony, walkmany, mince atp. do pripravené nádoby a položte je na pásu rentgenového prístroje spolu s Vaším celým prírucním zavazadlem. Do pripravených vetších nádob je vhodné umístit svrchní ošacení: bundy, saka, kabáty. Usnadní to a urychlí bezpecnostní kontrolu.
Katowice Airport

2009 | Veškerá práva jsou vyhrazena

projekt: netizens