Silesia Airport

Magazín Mezinárodního letiště Katovice

Silesia Airport
59 číslo

(5)/2015

čtěte >

archív výtisků >

Cargo terminál

Letiště Katowice Airport je nejdůležitějším – po Letišti Chopina ve Varšavě – střediskem letecké přepravy Cargo v Polsku. Plní funkci leteckého nákladního hubu pro jižní část Polska. Na letišti působí takové kurýrní firmy jako DHL Express, TNT, FedEx a UPS, a realizují tak pravidelné, každodenní lety se zásilkami do svých evropských překládkových středisek. Kromě toho Pyrzowice jsou letištěm první volby v případě charterů Cargo. V roce 2015 bylo zde odbaveno 16 119 tun zboží.

Nová základna Cargo

Vysoká propustnost
Novým objektem je první budova z projektovaného komplexu Cargo při MPL Katowice v Pyrzowicích. Použití moderních technologických řešení zaručuje rychlé a komplexní odbavení balíkových zásilek – od okamžiku vykládky z letadla přes přepravu do skladu, kde se zásilky díky moderním třídicím systémům vydávají kurýrním a dopravním firmám. To vše urychlí práci – po dokončení až několik tisíc balíkových zásilek za hodinu – a zkrátí tak dobu čekání na zásilky a také zajistí vysoce kvalitní servis během tzv. zásilkových špiček, např. před svátky.

Výhodná poloha
Terminál vznikl na ploše asi 11 ha ležící před novou odstavnou plochou pro letadla Cargo, v jihovýchodní části letiště. Umístění objektu značně urychluje a usnadňuje obsluhu linkových letadel, což je zvláště důležité z hlediska kurýrních firem. Zároveň taková poloha terminálu umožňuje oddělit silniční provoz spojený s obsluhou cestujících, od provozu spojeného se zbožím.

Moduly a zóny
Zastavěná plocha objektu činí 12 tis. m² a je třikrát větší než současně používaný nákladní terminál. V návrhu terminálu byla použita taková konstrukční řešení, aby v budoucnu byla možná modulová reorganizace objektu, proto aranžování haly lze přizpůsobit velikosti a potřebám kurýrních firem. Terminál je rozdělen na dvě části – odbavující letecké zásilky a kancelářskou část. Projektant předpokládal vytvoření nezávislých zón – tak, aby každý nájemce měl svůj vlastní, oddělený prostor pro provozování činnosti. Firmy mají svá parkovací místa, vykládkové rampy, brány ze strany letištní plochy Cargo a parkoviště, serverovny a vlastní kanceláře. V areálu haly se nacházejí také kanceláře Celního úřadu a Pohraniční stráže.

Cargo v číslech:

  • 12 tis. m2 - plocha samotného terminálu, z toho:
    • 10 tis. m² - skladovací plocha a:
    • 2 tis. m² - kancelářská plocha
  • 96,5 tis. m³ - kubatura
  • 10,2 m - výška objektu
  • 154 m - délka objektu
  • 67,5 m - šířka objektu.

Využití území

Na ploše téměř 6 tis. m² vznikly systém neveřejných cest, manipulační plochy a parkoviště, které pojme 29 kamionů (do 40 t), 38 dodávkových vozidel (do 3,5 t) a 109 osobních vozidel.

Katowice Airport

2009 | Veškerá práva jsou vyhrazena

projekt: netizens