Silesia Airport

Magazín Mezinárodního letiště Katovice

Silesia Airport
59 číslo

(5)/2015

čtěte >

archív výtisků >

VSS Monitoring

V souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tzv. GDPR) informujeme, že:

 • 1. Správcem údajů je společnost Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice.
 • 2. Účel zpracování osobních údajů: v souladu s přílohou 17 k úmluvě o mezinárodním civilním letectví, areál námi spravovaného letiště podléhá vizualizačnímu systému ("VSS"), který nám umožňuje zaznamenávat pohyb ze stanovených zón, oblastí, budov nebo místností v uzavřeném přijímacím systému za účelem dozoru a zvýšení bezpečnosti těchto zón, oblastí, objektů a místností. Systém zaznamenává postavu, vzhled osob, čísla registračních značek, značku vozidla.
 • 3. Příjemci osobních údajů: oprávnění zaměstnanci společnosti Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
 • 4. Údaje jsou shromažďovány v souvislosti s právní povinností vyplývající z přílohy 17 k úmluvě o mezinárodním civilním letectví.
 • 5. Údaje jsou získávány automaticky a jejich získání je nutnou podmínkou, která umožňuje zdržovat se v areálu MPL Katowice.
 • 6. Doba uchovávání údajů: záznamy monitoringu odstraňujeme automaticky. Doba uchovávání nepřekračuje 3 měsíce od data jejich získání, ledaže existuje konkrétní důvod jejich zachování. Například orgán činný v trestním řízení nás může požádat o zachování nahrávek, které dokládají podezření na spáchání trestného činu nebo úraz.
 • 7. Můžete vnést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud správce údajů má v úmyslu je zpracovávat pro marketingové účely, nebo proti předávání osobních údajů jinému správci údajů.
 • 8. Profilování: netýká se.
 • 9. Úmysl předání údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci: netýká se.
 • 10. IInspektor ochrany údajů: paní Iwona Pańkowska-Furgalska, kontakt: rodo@gtl.com.pl
 • 11. Osoba, jíž se údaje týkají, má právo podat stížnost k dozorovému úřadu.

Data vizuálního monitoringu nelze opravovat z technického hlediska a nepodléhají nároku na získání kopie – může to porušovat práva a svobodu jiných osob, které jsou na záznamu.

Kontakt

Máte otázku? Chtěli by jste získat více informací na témata spojená s letištěm ?

Napište nám

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice
(Mezinárodní letiště Katovice)

ul. Wolności 90
42-625 Ożarowice

tel: +48 32 39 27 200
fax: +48 32 39 27 376

Sekretariát: +48 32 39 27 202

Katowice Airport

2009 | Veškerá práva jsou vyhrazena

projekt: netizens