Spożywanie alkoholu i środków odurzających

Ze względów bezpieczeństwa personel obsługi może odmówić przyjęcia na pokład osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.