Aktualności

2008-07-23Będą pieniądze na rozbudowę MPL Katowice

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze, spółka zarządzająca Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach, podpisało tzw. pre-umowy na dofinansowanie rozbudowy i modernizację lotniska, z Centrum Unijnych Projektów Transportowych ( CUPT ). Jest to pierwszy etap do przyznania unijnej dotacji finansowej.
Pre-umowy obejmują budowę nowej drogi startowej, przekształcenie obecnej drogi startowej w drogę kołowania, budowę płyt postojowych, budowę nowego terminalu pasażerskiego wraz z wykonaniem parkingów, układu drogowego łączącego obszar przed nowoprojektowanym terminalem z siecią istniejących dróg publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz budowę nowej bazy cargo. Szacunkowy koszt planowanych inwestycji wyniesie około 800 mln złotych. Ze środków unijnych dofinansowanie może wynieść do 254 mln złotych. Pozostałe fundusze pochodzić będą ze środków własnych GTL SA, dokapitalizowania przez akcjonariuszy oraz z zaciągniętych kredytów komercyjnych. W pierwszej kolejności zakłada się budowę płyt postojowych, drogi startowej oraz terminalu pasażerskiego. Zgodnie z umowami pieniądze mają być wydatkowane do końca 2015 roku.

Kontakt

Masz pytanie? Chciałbyś uzyskać więcej informacji na tematy związane z lotniskiem?

Napisz do nas

Międzynarodowy Port Lotniczy
Katowice w Pyrzowicach

ul. Wolności 90
42-625 Ożarowice

tel: +48 32 39 27 200
fax: +48 32 39 27 376

Sekretariat: +48 32 39 27 202

Katowice Airport

2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone

projekt: netizens