Aktualności

2007-10-15Centrum kształcenia kadr dla lotnictwa

 

Moment podpisania listu intencyjnego w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej

W dniu dzisiejszym (15.10.2007) dzięki wsparciu Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz pod patronatem Ministra Transportu RP Pana Jerzego Polaczka w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. Pan Artur Tomasik, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pan Grzegorz Kruszyński oraz Jego Magnificencja Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Wojciech Zieliński podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej.

Z inicjatywą stworzenia centrum wystąpiły Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. oraz Politechnika Śląska. Projekt Centrum ma być odpowiedzią na zapotrzebowanie spółek zarządzających lotniskami oraz firm handligowych na profesjonalnie wykształcone kadr.

Celem działania przyszłego Centrum będzie organizacja i koordynacja kształcenia kadry dla szeroko rozumianego sektora lotnictwa cywilnego, poprzez organizację studiów podyplomowych, organizację studiów dziennych, współpracę ze szkołami średnimi technicznymi w regionie, organizację kursów kwalifikacyjnych, praktyki oraz staże studenckie i doktoranckie, udział w specjalistycznych projektach i programach krajowych oraz unijnych.

Zgodnie z zapisami listu intencyjnego, w ramach przyszłego Centrum, GTL S.A. udostępni infrastrukturę lotniskową na potrzeby kształcenia oraz posiadaną wiedzę praktyczną, a także umożliwi kontakty z innymi krajowymi i zagranicznymi portami regionalnymi. Politechnika Śląska zabezpieczy kadrę merytoryczną, infrastrukturę, a także skoordynuje działania organizacyjne i merytoryczne Centrum. Urząd Lotnictwa Cywilnego również zabezpieczy kadrę merytoryczną, zapewni nadzór gwarantujący spójność realizowanych studiów, szkoleń i kursów z krajowymi i międzynarodowymi przepisami oraz umożliwi kontakty merytoryczne z innymi ośrodkami szkoleniowymi w kraju i zagranicą. Ministerstwo Transportu będzie wspierać powyższe działania jako jeden z ważnych elementów realizacji, przyjętego przez Radę Ministrów w maju br., „Programu rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych”.


Sygnatariusze listu intencyjnego (od prawej strony): Prezes Zarządu GTL S.A. Pan Artur Tomasik, Minister Transportu Pan Jerzy Polaczek, Jego Magnificencja Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Wojciech Zieliński, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pan Grzegorz Kruszyński.


 

Kontakt

Masz pytanie? Chciałbyś uzyskać więcej informacji na tematy związane z lotniskiem?

Napisz do nas

Międzynarodowy Port Lotniczy
Katowice w Pyrzowicach

ul. Wolności 90
42-625 Ożarowice

tel: +48 32 39 27 200
fax: +48 32 39 27 376

Sekretariat: +48 32 39 27 202

Katowice Airport

2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone

projekt: netizens