Aktualności

2011-07-06Podpisano umowę na emisję obligacji


fot. P. Adamczyk

6 lipca br. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA (GTL SA), firma zarządzająca Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice, podpisała umowę z Konsorcjum banków BRE Bank SA oraz Nordea Bank Polska SA na organizację Programu Emisji Obligacji GTL SA na łączna kwotę 215 mln zł. Konsorcjum objęło gwarancją całość obligacji wyemitowanych w ramach Programu. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na realizacje inwestycji, na które GTL SA chce przeznaczyć około 560 mln zł.

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA wyemituje obligacje długo i krótkoterminowe. W wyniku emisji obligacji długoterminowych zostaną zgromadzone środki na sfinansowanie lub refinansowanie inwestycji w porcie w latach 2011-2017 r., w tym przede wszystkim realizację rozpoczętego Projektu pn. "Port Lotniczy w Katowicach - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej". W ramach tego przedsięwzięcia powstanie nowy pas startowy oraz płyta postojowa, natomiast obecna droga startowa zostanie przekształcona w drogę kołowania. Środki pozyskane z emisji obligacji długoterminowych zostaną m.in. przeznaczone na budowę nowego hangaru technicznego, modernizację istniejącego hangaru oraz systemu odwadniającego.

Celem emisji obligacji krótkoterminowych jest prefinansowanie dotacji z Unii Europejskiej w latach 2011-2015 oraz podatku VAT od poniesionych nakładów inwestycyjnych w związku z realizacją Projektu.

Emisja obligacji będzie możliwa po ustanowieniu niezbędnych zabezpieczeń. Planowany termin wykupu obligacji to 31 grudnia 2021 r.

 

Kontakt

Masz pytanie? Chciałbyś uzyskać więcej informacji na tematy związane z lotniskiem?

Napisz do nas

Międzynarodowy Port Lotniczy
Katowice w Pyrzowicach

ul. Wolności 90
42-625 Ożarowice

tel: +48 32 39 27 200
fax: +48 32 39 27 376

Sekretariat: +48 32 39 27 202

Katowice Airport

2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone

projekt: netizens