Aktualności

2008-03-19Kształcimy kadry dla lotnictwa


Fot. Piotr Adamczyk

W dniu 19 marca br. w Rektoracie Politechniki Śląskiej w Gliwicach podpisano porozumienie w sprawie organizacji Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego dla Europy Środkowo-Wschodniej. Sygnatariuszami porozumienia zostali prof. dr hab. inż. Wojciech Zieliński rektor Politechniki Śląskiej, Artur Tomasik Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. oraz w imieniu Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorza Kruszyńskiego, Dyrektor Generalny ULC Grzegorz Mroczek.
Porozumienie zakłada, że Centrum ma być jednostką pozawydziałową Politechniki Śląskiej o charakterze centrum uczelniano-przemysłowego, z siedzibą w budynku Wydziału Transportu w Katowicach.
Podstawowym zadaniem Centrum będzie koordynacja współdziałania Politechniki Śląskiej z Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A. w zakresie kształcenia kadry dla sektora lotnictwa cywilnego. Cel ten będzie realizowany m.in. poprzez organizowanie przez zainteresowane Wydziały studiów podyplomowych oraz organizowanie nowych specjalności na studiach I i II stopnia na wybranych kierunkach studiów prowadzonych przez Wydziały Politechniki Śląskiej. Centrum stanie się także wsparciem dla projektu utworzenia na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej nowego kierunku studiów „Lotnictwo i kosmonautyka”, związanego z kształceniem kadr dla lotnictwa cywilnego.
W podpisanym porozumieniu Górnośląskie Towarzystwo Lotniczego S.A. zadeklarowało, że w ramach współpracy przy funkcjonowaniu Centrum, udostępni infrastrukturę lotniskową na potrzeby kształcenia, udostępni posiadaną wiedzę praktyczną oraz umożliwi kontakty z innymi lotniczymi portami: regionalnymi, krajowymi i zagranicznymi.

Kontakt

Masz pytanie? Chciałbyś uzyskać więcej informacji na tematy związane z lotniskiem?

Napisz do nas

Międzynarodowy Port Lotniczy
Katowice w Pyrzowicach

ul. Wolności 90
42-625 Ożarowice

tel: +48 32 39 27 200
fax: +48 32 39 27 376

Sekretariat: +48 32 39 27 202

Katowice Airport

2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone

projekt: netizens