Aktualności

2014-03-05Umowa ze Śląskim Centrum Logistyki SA

Kontynuowane są prace nad stworzeniem zintegrowanego systemu transportowego w województwie śląskim, obejmującego transport drogowy, kolejowy, lotniczy i wodami śródlądowymi.

Kolejnym etapem jego powstawania było podpisanie w dn. 5 marca br. umowy o współpracy między Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym SA - spółką zarządzającą Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach, a Śląskim Centrum Logistyki SA.

Zgodnie z zapisamy porozumienia strony dążyć będą do poszukiwania rozwiązań przyczyniających się do rozwoju, zwiększenia konkurencyjności i dostępności śródlądowego transportu wodnego, kołowego, kolejowego oraz lotniczego w województwie śląskim, co ma zapewnić zrównoważony rozwój transportu intermodalnego.

GTL SA i Śląskie Centrum Logistyki SA będą w tym celu wspólnie realizowały działania promocyjno-marketingowe, zadeklarowały także wzajemne promowanie swoich produktów, między innymi podczas branżowych wydarzeń w kraju i za granicą. 

Umowę podpisali: Artur Tomasik prezes GTL SA i Jerzy Zachara prezes ŚCL SA. Jest to drugie z kolei porozumienie. W grudniu zeszłego roku, podobna umowę GTL SA podpisało z Euroterminalem Sławków.

Warto przeczytać

Kontakt

Masz pytanie? Chciałbyś uzyskać więcej informacji na tematy związane z lotniskiem?

Napisz do nas

Międzynarodowy Port Lotniczy
Katowice w Pyrzowicach

ul. Wolności 90
42-625 Ożarowice

tel: +48 32 39 27 200
fax: +48 32 39 27 376

Sekretariat: +48 32 39 27 202

Katowice Airport

2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone

projekt: netizens