Aktualności

2013-12-11Umowa z Euroterminalem Sławków

Trwają prace nad stworzeniem zintegrowanego systemu transportowego w województwie śląskim, obejmującego transport drogowy, kolejowy, lotniczy i wodami śródlądowymi.

Jednym z etapów jego powstawania jest zawarcie umowy o współpracy między Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym SA - spółką zarządzającą Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach, a Euroterminalem Sławków.

Połączenie przewozu towarów drogą lotniczą i kolejową z terminala oferującego unikatowy w Europie jednoczesny dostęp do europejskich standardowych torów i szerokotorowych, stwarza możliwości efektywniejszej spedycji ładunków z całym światem.

Jak zaznaczono w preambule do porozumienia, strony dążyć będą do poszukiwania rozwiązań przyczyniających się do rozwoju, zwiększenia konkurencyjności i dostępności transportu kolejowego oraz transportu lotniczego, co ma zapewnić rozwój transportu intermodalnego.

GTL SA i Euroterminal Sławków, będą wspólnie realizowały działania promocyjno-marketingowe. Dla osiągnięcia tego celu zadeklarowały, między innymi, wolę wspólnego promowania swoich produktów w czasie branżowych wydarzeń w kraju i za granicą.

Warto przeczytać

Kontakt

Masz pytanie? Chciałbyś uzyskać więcej informacji na tematy związane z lotniskiem?

Napisz do nas

Międzynarodowy Port Lotniczy
Katowice w Pyrzowicach

ul. Wolności 90
42-625 Ożarowice

tel: +48 32 39 27 200
fax: +48 32 39 27 376

Sekretariat: +48 32 39 27 202

Katowice Airport

2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone

projekt: netizens