Wyposażenie

  • Trzy specjalistyczne podnośniki wysokiego załadunku firmy Airmarell,
  • Trzy podnośniki widłowe
  • Jedenaście przyczep pod kontenery typu PMC/PAJ3
  • Dwadzieścia sześć przyczep pod palety typu LD3