Przetargi

Zakup specjalistycznego (lotniskowego) samochodu ratowniczo-gaśniczego 6 x 6 wraz z wyposażeniem

Numer sprawy: U/10/LSR-G/2019

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Wadium: 50 000,00 zł

Data wszczęcia: 2019-02-28

Termin składania ofert: 2019-04-02 10:00:00

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem internetowym https://josephine.proebiz.com/pl/ logując się do niniejszego postępowania w nieprzekraczalnym terminie do 02.04.2019r. godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 2019-04-02 10:30:00

Otwarcie ofert nastąpi w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. ul. Wolności 90, 42 – 625 Ożarowice, sala konferencyjna Terminal B, II piętro w terminie 02.04.2019r. godz. 10:30.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 2019 S 042-096443
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych infomracji
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych infomracji 2019 S 047-108876

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz warunki szczegółowe - opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Załącznik nr 3 - Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
Załącznik nr 4 - Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej
Załacznik nr 5 - wzór umowy
Załacznik nr 4 do umowy - umowa powierzenia danych
Załacznik nr 6 - Wykaz wykonanych dostaw (dokument należy złożyć na wezwanie Zamawiającego Rozdział XIII pkt 4.4 SIWZ)

Odpowiedzi na pytania

pismo GTL/DZM/519/2019 z dnia 12.03.2019 - odpowiedzi na pytania nr 1-3
pismo GTL/DZM/560/2019 z dnia 19.03.2019 - odpowiedzi na pytania nr 4-6

Uwaga!!!:

Pod poniższym linkiem znajduje się bezpośredni dostęp do niniejszego postępowania na platformie elektronicznej JOSEPHINE, która służy do złożenia oferty, oświadczeń, dokumentów oraz komunikacji elektronicznej: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/2836/summary

Katowice Airport

2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone

projekt: netizens