Przetargi

Wybór Wykonawcy prac projektowych oraz robót budowalnych dla realizacji inwestycji pn.:Budowa centralnej wartowni Służby Ochrony Lotniska (strefa CARGO/CITY) oraz budowa stacji transformatorowej ST8B wraz z inwestycją zmiany zasilania RSO POMIAR na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego KATOWICE w Pyrzowicach

Numer sprawy: R/12/DIN/2019

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem Regulaminu Wyłaniania Wykonawców w GTL S.A.

Wadium: 200 000,00 zł

Data wszczęcia: 2019-02-20

Termin składania ofert: 2019-03-19 10:00:00

Ofertę należy złożyć w Kancelarii GTL S.A. MPL Katowice, ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice (terminal B, II piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.03.2019 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 2019-03-19 10:30:00

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się 19.03.2019 r. o godz. 10:30 w GTL S.A. MPL Katowice ul. Wolności 90, Pyrzowice, Terminal B, II piętro

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - dotyczy terminu składania ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

zalącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
załącznik 1 do OPZ Tom I - opis Wartownia
załacznik nr 1 do OPZ Tom I PZ rys 1
załącznik nr 1 do OPZ Tom I rys 1
załącznik nr 1 do OPZ Tom I rys 2
załacznik nr 1 do OPZ Tom I rys 3
załącznik nr 1 do OPZ Tom I rys 4
załącznik nr 1 do OPZ Tom I rys 5
załącznik nr 1 do OPZ Tom I rys 6
załącznik nr 1 do OPZ Tom I rys 7
załacznik nr 1 do OPZ Tom II - PB
załącznik nr 1 do OPZ Tom III PB IE
załącznik 1 do OPZ Tom IV PB opis
załącznik nr 1 do OPZ Tom IV PB rys 1
załącznik nr 1 do OPZ Tom IV PB rys 2
załącznik nr 1 do OPZ Tom IV PB rys 3
załącznik nr 1 do OPZ Tom IV PB rys 4
załącznik nr 1 do OPZ Tom IV PB rys 5
załącznik nr 1 do OPZ Tom IV PB rys 6
załącznik nr 1 do OPZ Tom IV PB rys 7
załącznik nr 1 do OPZ - 1 5000
załącznik nr 1 do OPZ - decyzja 1.2018
załącznik nr 1 do OPZ - decyzja RDOŚ
załącznik nr 2 do OPZ - PFU
załącznik nr 3 do OPZ TOM I - opis
załącznik nr 3 do OPZ TOM I - przedm str. tyt.
załącznik nr 3 do OPZ TOM I - przedm Br. Bud.
załącznik nr 3 do OPZ TOM I - przedm Br. elektr.
załącznik nr 3 do OPZ TOM I - przedm Br. sanit.
załącznik nr 3 do OPZ TOM I - rys. 1
załącznik nr 3 do OPZ TOM II - opis
załącznik nr 3 do OPZ TOM II rys. 1
załącznik nr 3 do OPZ TOM II rys. 2
załącznik nr 3 do OPZ TOM II rys. 3
załącznik nr 3 do OPZ TOM II rys. 4
załącznik nr 3 do OPZ TOM II rys. 5
załącznik nr 3 do OPZ TOM II rys. 6
załącznik nr 3 do OPZ TOM II rys. 7
załącznik nr 3 do OPZ TOM II rys. 8
załącznik nr 3 do OPZ TOM II rys. 9
załącznik nr 3 do OPZ TOM II rys. 10
załącznik nr 3 do OPZ TOM II rys. 11
załącznik nr 3 do OPZ TOM II rys. 12
załącznik nr 3 do OPZ TOM II rys. 13
załącznik nr 3 do OPZ TOM II rys. 14
załącznik nr 3 do OPZ TOM II rys. 15
załącznik nr 3 do OPZ TOM II rys. 16
załącznik nr 3 do OPZ TOM II rys. 17
załącznik nr 3 do OPZ TOM II rys. 18
załącznik nr 3 do OPZ TOM II rys. 19
załącznik nr 4 do OPZ - opis
załącznik nr 4 do OPZ - rys. 1
załącznik nr 4 do OPZ - rys. 2
załącznik nr 4 do OPZ - rys. 3
załącznik nr 4 do OPZ - rys. 4
załącznik nr 4 do OPZ - rys. 5
załącznik nr 4 do OPZ - rys. 6
załącznik nr 4 do OPZ - rys. 7
załącznik nr 4 do OPZ - rys. 8
załącznik nr 4 do OPZ - rys. 9
załącznik nr 4 do OPZ - rys. 10
załącznik nr 4 do OPZ - rys. 11
załącznik nr 4 do OPZ - rys. 12
załącznik nr 4 do OPZ - rys. 13
załącznik nr 4 do OPZ - rys. 14
załącznik nr 4 do OPZ - rys. 15
załącznik nr 4 do OPZ - rys. 16
załącznik nr 4 do OPZ - rys. 17
załącznik nr 4 do OPZ - rys. 18
załącznik nr 4 do OPZ - rys. 19
załącznik nr 4 do OPZ - STWIOR str. tyt.
załącznik nr 4 do OPZ - STWIOR
załącznik nr 4 do OPZ - przedm. str. tyt.
załącznik nr 4 do OPZ - przedm. br. bud.
załącznik nr 4 do OPZ - przedm. br. elektr.
załącznik nr 4 do OPZ - przedm. br. sanit.
załącznik nr 5 do OPZ - rys. 1
załącznik nr 5 do OPZ - zmiany
załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy
załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz robót
załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz osób
załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie zasoby
załacznik nr 6 do SIWZ - zarządzenie 198/2016
załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy
załącznik nr 8 do SIWZ - zgłoszenie na wizję lokalną

Odpowiedzi na pytania

Pismo GTL/DZM/503/2019 z dn. 2019 odpowiedzi na pytania nr 1-83
Rysunek - Pytanie 55
załącznik - pozwolenie na budowę - pytanie 72

Inne załączniki

Pismo z dnia 01.03.2019 l.dz. GTL DZM 463 2019 informacja o terminie na zadawanie pytań.

Uwaga!!!:

Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej obiektu. Termin wizji lokalnej wyznaczony został na dzień 25.02.2019 roku godz.10:00. Zainteresowani Wykonawcy winni stawić się przy Wartowni Głównej WSOL obok Terminalu „A” po uprzednim wcześniejszym, co najmniej 1 dniowym, pisemnym zgłoszeniu woli uczestnictwa, podając imię nazwisko, nr dowodu osobistego oraz nazwę firmy. Zgłoszenie na wizję lokalną należy wysłać na adres e-mail: biuro-zarzad@gtl.com.pl , DW: djablonska@gtl.com.pl . Wzór zgłoszenia na wizję lokalną stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

Katowice Airport

2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone

projekt: netizens