Silesia Airport

Magazín Mezinárodního letiště Katovice

Silesia Airport
59 číslo

(5)/2015

čtěte >

archív výtisků >

Aktuality

2013-12-11Smlouva s Euroterminálem Slawkow

 

Pracujeme nad vytvořením integrovaného dopravního systému ve slezském vojvodství,  včetně silniční, železniční, letecké dopravy, a také vnitrozemní vodní dopravy.

Jedna z fází jeho vzniku je uzavření smlouvy o spolupráci mezi Hornoslezskou leteckou společností A.S. - správcem Mezinárodního letiště Katovice v Pyrzovicích a Euroterminálem Slawkow.

Kombinace přepravy zboží leteckou a železniční dopravou z terminálu nabízejícího zcela unikátní  v Evropě přístup zároveň k  evropským standardním kolejím  a širokorozchodné železnici, vytváří příležitost pro efektivnější spedici nákladu po celém světě.

Jak je uvedeno v úvodu smlouvy o spolupráci, strany se budou snažit hledat řešení, která přispívají k růstu, zvýšení konkurenceschopnosti a dostupnosti železniční a letecké dopravy, která má zajistit rozvoj kombinované dopravy.

Hornoslezská letecká společnost a.s. a Euroterminál Slawkow, budou společně realizovat propagační a marketingové akce. K dosažení toho cíle, mimo jiné, prohlásili společnou vůli k propagaci svých výrobků při akcích z daného odvětví v tuzemsku a zahraničí.

Kontakt

Máte otázku? Chtěli by jste získat více informací na témata spojená s letištěm ?

Napište nám

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice
(Mezinárodní letiště Katovice)

ul. Wolności 90
42-625 Ożarowice

tel: +48 32 39 27 200
fax: +48 32 39 27 376

Sekretariát: +48 32 39 27 202

Katowice Airport

2009 | Veškerá práva jsou vyhrazena

projekt: netizens