Silesia Airport

Magazín Mezinárodního letiště Katovice

Silesia Airport
59 číslo

(5)/2015

čtěte >

archív výtisků >

Aktuality

2009-02-02Statistiky - leden

V lednu tohoto roku bylo na Mezinrodnm letišti Katovice v Pyrzovicch odbaveno 141 651 cestujcch ( z tohoto počtu jich 11 346 bylo odbaveno v rmci charterovch leteckch spojen), tzn. o několik procent mně než v lednu minulho roku, kter z pohledu počtu odbavench cestujcch byl rekordnm měscem. Pro přesnost je nutno však dodat, že toto bylo způsobeno tm, že na Mezinrodnm letišti Katovice přistvaly letadla, kter nemohly přistvat kvůli nepřznivm atmosfrickm podmnkm na jinch letištch. V prvnm měsci tohoto roku se zase pro změnu situace obrtila, snžen počtu odbavench cestujcch bylo způsobeno mezi jinmi prvě špatnmi atmosfrickmi podmnkami, kter minul měsc na katovickm letišti panovaly. Jejich důsledkem bylo, že mnoh leteck spojen,kter měla přistvat na Mezinrodnm letišti Katovice byla přesměrovna na jin letiště. Dalš přčinou snžen počtu odbavench cestujcch je hospodřsk recese, kter momentlně panuje na světovch trzch, a zvlště se pak silně održ v leteck branži.

Kontakt

Máte otázku? Chtěli by jste získat více informací na témata spojená s letištěm ?

Napište nám

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice
(Mezinárodní letiště Katovice)

ul. Wolności 90
42-625 Ożarowice

tel: +48 32 39 27 200
fax: +48 32 39 27 376

Sekretariát: +48 32 39 27 202

Katowice Airport

2009 | Veškerá práva jsou vyhrazena

projekt: netizens