Zavazadla

Následující informace jsou pouze obecnými podmínkami přepravy zavazadel, každá letecká společnost si individuálně stanoví povolené množství zavazadel na dané trase. Obraťte se, prosím, pro podrobné informace přímo na Vašeho dopravce.

Wizz Air

Malé kabinové zavazadlo
Jestliže má vaše kabinové zavazadlo rozměr 55x40x23 cm nebo je menší, můžete si je vzít na palubu bez poplatku. Musí se vlézt pod sedadlo před vámi.

Malé kabinové zavazadlo

Pokud rozmery prírucního zavazadla prekracují výše stanovené limity, zavazadlo bude prepraveno v zavazadlovém prostoru letadla a bude považováno za registrované zavazadlo.

Maximální rozmery jednoho kusu zavazadla, které se vejde do otvoru zavazadlového prostoru jsou:

Bagaż rejestrowany
  • Šírka: 149,9cm (59 palcu)
  • Výška: 119,4cm (47 palcu)
  • Délka: 171,5cm (67,5 palcu)

Každý cestující je oprávněn k přepravě 6 kusů registrovaného zavazadla. Na každý kus registrovaného zavazadla se vztahuje poplatek za zavazadlo,který je napočítán podle počtu kusů zavazadel, počtu cestujících a podle letu. Při rezervaci letenky je nutno nahlásit počet kusů zavazadel k registraci a zaplatit poplatek v příslušné výši. Hmotnost jednoho kusu registrovaného zavazadla nemůže překročit 32 kg.

Polská letecká spolecnost LOT

V rámci váhového systému limit registrovaného zavadla v byznys tríde je stanoven na 30kg a v ekonomické tríde na 20kg.

Bagaż rejestrowany

Nezávisle na limitu stanoveném u registrovaného zavazadla, cestující je oprávnen k bezplatné preprave prírucního zavazadla, za které sám nese zodpovednost (byznys trída – 9kg, ekonomická trída – 6kg).

Bagaż podręczny

Hmotnost jednoho kusu zavazadla v ekonomické tríde nemuže prekrocit 23kg, a v byznys tríde 32kg.

Lufthansa

Maximální rozměr jednoho kusu registrovaného zavazadla nesmí překročit 158 cm (délka + šířka + výška).

Bagaż rejestrowany

Nezávisle na stanoveném hmotnostním limitu registrovaného zavazadla, cestující je oprávnen k bezplatné preprave prírucního zavazadla, za které sám nese zodpovednost. Každý kus zavazadla nemuže být vetší než 55 x 40 x 20cm a nemuže vážit víc než 8 kg.

Bagaż podręczny

Na mnoha dálkových trasách platí tzv. Piece Concept, tzn. stanovený limit bezplatné prepravy povoleného množství zavazadel v kusech. Znamená to, že každý dospelý cestující je oprávnen prepravit, krome prírucního zavazadla, maximálne další dva kusy zavazadla.

Po pristání, vždy prosíme cestující, aby si zkontrolovali identifikacní císlo na útržku ze zavazadlového kupónu, abychom predcházeli omylu v situaci, kdy zavazadlo jiného cestujícího má podobný vzhled. V prípade poškození nebo ztráty zavazadla je nutno neprodlene tuto skutecnost ohlásit v príslušné kancelári ztracených zavazadel „Lost and Found“, která se nachází v príletové hale.

Pri odletu, prosíme, aby jste informovali pracovníky, kterí prijímají Vaše registrované zavazadlo k odbavení, o jeho rozbitném,krehkém nebo cenném obsahu. Abychom zjednodušili identifikaci zavazadla v prípade jeho ztráty, doporucujeme Vám, aby jste napsali co nejvíce údaju s Vaší adresy na visacky na vnejší strane kufru, a také uvnitr zavazadla.

Ryanair

Jedno příruční zavazadlo pro cestujícího * až do hmotnosti 10 kg a s maximálními rozměry 55 x 40 x 20 cm a další malá taška 35 x 20 x 20 cm.

Bagaż podręczny Bagaż podręczny

Vzhledem k omezenému prostoru, může být pouze 90 kusů zavazadel (55 x 40 x 20 cm) přepravovaných v kabině letadla, zbývající budou umístěny zdarma v zavazadlovém prostoru.

Další / nadrozměrné příruční zavazadlo nebude přijato při vstupu do letadla, kromě případů, kdy bude možné umístit za příplatek takové zavazadlo do zavazadlového prostoru. Při odbavení zavazadel, před bezpečnostní kontrolou, můžete zkontrolovat, zda budou Vaše zavazadla přijata.

* s výjimkou malých dětí, kteří cestují rodičům na klíně

Cestujícímu je povoleno předat k odbavení maximálně dva kusy zavazadel o maximální hmotnosti 15 kg jednoho kusu nebo jeden kus zavazadla o maximální hmotnosti 30 kg (po zaplacení stanovených poplatků za odbavení zavazadel).

Scítání zavazadlových limitu a jejich rozdelení mezi jednotlivé osoby není povoleno, ani v prípade skupiny osob cestujících spolu na základe té samé rezervace.

Bagaż rejestrowany

Nemluvnatum žádné limity na prepravované zavazadlo/prírucní zavazadlo neprísluší. Na jedno díte však mužete prepravit bezplatne jeden plne skládací detský kocárek. Krome limitu prepravovaného zavazadla na osobu mužete prepravovat další dodatecné príslušenství pro nemluvnata, jako napr. autosedacky, autosedacky sedáky a skládací cestovní postýlky. Za toto príslušenství pro nemluvnata (autosedacky, autosedacky sedáky a skládací cestovní postýlky) je nutno uhradit dodatecný poplatek, který je napocítán za každý kus na let v jednom smeru.

Prístroje a zarízení umožnující svobodný pohyb jsou prepravována bezplatne.

Charterové letecké spolecnosti

Prosíme Vás, aby jste se dukladne seznámili s Obecnými podmínkami turistické akce, jenž se úcastníte – touroperátor, který organizuje zájezd Vám predá veškeré nezbytné informace týkající se limitu prírucního zavazadla a registrovaného zavazadla.

Eurolot

Příruční zavazadlo
V kabině pro cestující je možné převážet jedno příruční zavazadlo. Jeho hmotnost nesmí přesahovat 6kg a maximální rozměry 55x20x40 cm.

Odbavené (registrované) zavazadlo
Hmotnost odbaveného (registrovaného) zavazadla cestujícího nesmí překročit 15kg / 1 kus.

NADMERNÉ ZAVAZADLO

Zavazadlo, které prekracuje povolené limity, za které je nutno zaplatit dodatecný poplatek. Jeho výše je odvozena od délky cesty a prekrocených parametru. Poplatek za nadmerné zavazadlo je nutno zaplatit pri odbavení v souladu s platným cenovým sazebníkem.

Katowice Airport

2009 | Veškerá práva jsou vyhrazena

projekt: netizens