Přepravní podmínky

Letecká doprava cestujících, zavazadel a nákladu je upravena ustanoveními Varšavské konvence ze dne 12.10.1929, Hágským protokolem, IATA předpisy a podmínkami uvedenými na letence.

U odbavovacího stanovište císlo 18 v Terminálu B je umísten bezplatný kontaktní telefon na celní oddelení Mezinárodního letište Katovice – Pyrzovice: klapka c. 263, 590, 210, 213. Zde mužete prihlásit zboží k zaplacení cla a zaplatit veškeré poplatky spojeny z platbou dane DPH.