Přepravní podmínky

Leteckou přepravu cestujících, zavazadel a nákladů regulují schválená nařízení, mj.:

  • Úmluva o sjednocení některých pravidel pro mezinárodní leteckou přepravu, podepsaná ve Varšavě 12. října 1929
  • Varšavská úmluva ve znění dodatku z Haagu ze dne 28. září 1955: doplněná Dodatkovým protokolem č. 1 v Montrealu (1975), doplněná Dodatkovým protokolem č. 2 v Montrealu (1975)
  • Doplňující úmluva z Guadalajary (1961)
  • Úmluva o sjednocení některých pravidel pro mezinárodní leteckou přepravu ze dne 28. května 1999 sjednaná v Montrealu 28. května 1999 (nazývaná Montrealská úmluva) a podmínky stanovené dopravcem

U odbavovací přepážky č. 18 v Terminálu B se nachází telefon bezplatné kontaktní linky celní a finanční správy, klapka 158. Na tomto místě můžete předložit zboží k proclení a vyřídit záležitosti spojené s daní DPH.

Katowice Airport

2009 | Veškerá práva jsou vyhrazena

projekt: netizens