Požívání alkoholu a omamných látek

Z bezpečnostních důvodů může personál obsluhy odmítnout vpustit na palubu osoby, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.

Katowice Airport

2009 | Veškerá práva jsou vyhrazena

projekt: netizens